Mã bánh Tên bánh Đơn vị tính Trọng lượng Đơn giá

BÁNH HỘP ĐẶC BIỆT

CT4 Cô Tiên 4: Vi cá bào ngư yến sào gà quay 4 trứng 800gr Hộp 800 gr + (2 x 120 gr) 780,000
CT3 Cô Tiên 3: Thập cẩm vi cá hải sản 4 trứng 800gr Hộp 800 gr + (2 x 120 gr) 730,000
CT2 Cô tiên 2: Jambon bát bửu tôm 4 trứng 800 gr Hộp 800 gr + (2 x 120 gr) 700,000
CT1 Cô Tiên 1: Hải sâm sò điệp xá xíu 4 trứng 800 gr Hộp 800 gr + (2 x 120 gr) 690,000
Bát tiên thượng nguyệt 8 bánh Hộp 8 bánh x 120gr 630,000
Đại phát vinh hoa (+ Trà Ô Long) Hộp 6 bánh x 250gr 2,150,000
Phú quý cát tường (+Rượu vang California) Hộp 4 bánh x 210gr 1,500,000
54 Đậu xanh hạt dưa 4 trứng Hộp 800gr 300,000
64 Bát trân thập cẩm 4 trứng Hộp 800gr 340,000
74 Jambon bát bửu 4 trứng Hộp 800gr 390,000
84 Gà quay xá xíu 4 trứng Hộp 800gr 400,000
94 Vi cá bào ngư yến sào gà quay 4 trứng Hộp 800gr 490,000

BÁNH NƯỚNG

1 Hạt sen 1 trứng Cái 150gr 56,000
1T Hạt sen trà xanh 1 trứng Cái 150gr 57,000
2 Hạt sen 2 trứng Cái 210gr 87,000
2T Hạt sen trà xanh 2 trứng Cái 210gr 87,000
3 Đậu xanh 1 trứng Cái 150gr 55,000
3D Đậu xanh lá dứa 1 trứng Cái 150gr 56,000
4 Đậu xanh 2 trứng Cái 210gr 83,000
4A Đậu xanh sầu riêng 2 trứng Cái 210gr 83,000
4D Đậu xanh lá dứa 2 trứng Cái 210gr 83,000
7 Khoai môn 1 trứng Cái 150gr 56,000
8 Khoai môn 2 trứng Cái 210gr 85,000
9 Dừa hạt dưa 1 trứng Cái 150gr 55,000
9A Dừa sầu riêng 1 trứng Cái 150gr 56,000
0 Dừa hạt dưa 2 trứng Cái 210gr 83,000
0A Dừa sầu riêng 2 trứng Cái 210gr 83,000
11 Cà phê 1 trứng Cái 150gr 56,000
12 Cà phê 2 trứng Cái 210gr 85,000
13 Đậu đỏ 1 trứng Cái 150gr 57,000
14 Đậu đỏ 2 trứng Cái 210gr 85,000
15 Chocolate sữa nhỏ Cái 150gr 56,000
16 Chocolate sữa lớn Cái 210gr 85,000
51 Ngũ nhân 1 trứng Cái 150gr 62,000
52 Ngũ nhân 2 trứng Cái 210gr 92,000
61 Thập cẩm lạp xưởng 1 trứng Cái 150gr 66,000
62 Thập cẩm lạp xưởng 2 trứng Cái 210gr 102,000
71 Jambon bát bửu 1 trứng Cái 150gr 69,000
72 Jambon bát bửu 2 trứng Cái 210gr 104,000
81 Thập cẩm gà quay 1 trứng Cái 150gr 72,000
82 Thập cẩm gà quay 2 trứng Cái 210gr 115,000
90 Thập cẩm hải sản yến sào 2 trứng Cái 210gr 138,000
91 Vi cá gà quay 1 trứng Cái 150gr 82,000
92 Thập cẩm vi cá gà quay 2 trứng Cái 210gr 135,000
AĐB Bánh đặc biệt - Thập cẩm Jambon gà quay 2 trứng Cái 250gr 125,000
A1ĐB Bánh đặc biệt - Thập cẩm vi cá yến sào hải sản 2 trứng Cái 250gr 158,000
A2ĐB Bánh đặc biệt - Hạt sen trà xanh 2 trứng Cái 250gr 95,000
A3ĐB Bánh đặc biệt - Đậu xanh lá dứa 2 trứng Cái 250gr 94,000

BÁNH DẺO

SD2 Bánh dẻo Sữa dừa Cái 200gr 46,000
DX2 Bánh dẻo Đậu xanh Cái 200gr 46,000
SN2 Bánh dẻo Sen nhuyễn Cái 200gr 48,000
KM2 Bánh dẻo Khoai môn Cái 200gr 48,000
TX2 Bánh dẻo Trà xanh Cái 200gr 47,000
TC2 Bánh dẻo Thập cẩm Cái 200gr 48,000
SD5 Bánh dẻo Sữa dừa 1 trứng Cái 250gr 67,000
DX5 Bánh dẻo Đậu xanh 1 trứng Cái 250gr 67,000
SN5 Bánh dẻo Sen nhuyễn 1 trứng Cái 250gr 69,000
KM5 Bánh dẻo Khoai môn 1 trứng Cái 250gr 68,000
TX5 Bánh dẻo Trà xanh 1 trứng Cái 250gr 70,000
TC5 Bánh dẻo Thập cẩm jambon 1 trứng Cái 250gr 73,000

BÁNH CHAY

1C Bánh chay Hạt sen Cái 150gr 51,000
2C Bánh chay Đậu xanh Cái 150gr 51,000
4C Bánh chay Hạt sen trà xanh Cái 150gr 51,000
6C Bánh chay Thập cẩm Cái 150gr 51,000
7C Bánh chay Khoai môn Cái 150gr 51,000
9C Bánh chay Dừa Hạt dưa Cái 150gr 51,000

BÁNH THIẾU NHI

HC1 Heo con 50gr Con 50gr 22,000
HC2 Heo con 100gr Con 100gr 32,000
HĐ1 Heo đàn 1 mẹ 2 con Con 200gr 80,000
HĐ2 Heo đàn 1 mẹ 8 con Con 600gr 185,000

BÁNH MỚI

BKM Bánh ăn kiêng - Trà xanh Matcha Cái 150gr 62,000
BKQ Bánh ăn kiêng - Sen nam việt quất Cái 150gr 62,000
BKC Bánh ăn kiêng - Thập cẩm xá xíu gà quay Cái 150gr 68,000
BKT Bánh ăn kiêng - Đậu xanh dâu tươi Cái 150gr 62,000

BÁNH KHÔNG TRỨNG

OT2 Bánh đậu xanh Cái 120gr 40,000
3OT Đậu xanh không trứng Cái 150gr 52,000
61OT Thập cẩm jambon không trứng Cái 150gr 60,000