Mã bánh Tên bánh Đơn vị tính Trọng lượng Đơn giá

BÁNH HỘP ĐẶC BIỆT

CT4 Cô Tiên 4: Vi cá bào ngư yến sào gà quay 4 trứng 800gr Hộp 800 gr + (2 x 120 gr) 830,000
CT3 Cô Tiên 3: Thập cẩm vi cá hải sản 4 trứng 800gr Hộp 800 gr + (2 x 120 gr) 800,000
CT2 Cô tiên 2: Jambon bát bửu tôm 4 trứng 800 gr Hộp 800 gr + (2 x 120 gr) 790,000
CT1 Cô Tiên 1: Hải sâm sò điệp xá xíu 4 trứng 800 gr Hộp 800 gr + (2 x 120 gr) 760,000
Bát tiên thượng nguyệt 8 bánh Hộp 8 bánh x 120gr 780,000
Đại phát vinh hoa (+ Trà Ô Long) Hộp 6 bánh x 250gr 2,200,000
ĐB1 Phú quý cát tường (+Rượu vang California) Hộp 4 bánh x 210gr 1,700,000
54 Đậu xanh hạt dưa 4 trứng Hộp 800gr 340,000
64 Bát trân thập cẩm 4 trứng Hộp 800gr 370,000
74 Jambon bát bửu 4 trứng Hộp 800gr 410,000
84 Gà quay xá xíu 4 trứng Hộp 800gr 420,000
94 Vi cá bào ngư yến sào gà quay 4 trứng Hộp 800gr 500,000

BÁNH NƯỚNG

1 Hạt sen 1 trứng Cái 150gr 64,000
1T Hạt sen trà xanh 1 trứng Cái 150gr 65,000
2 Hạt sen 2 trứng Cái 210gr 99,000
2T Hạt sen trà xanh 2 trứng Cái 210gr 99,000
3 Đậu xanh 1 trứng Cái 150gr 62,000
3D Đậu xanh lá dứa 1 trứng Cái 150gr 62,000
4 Đậu xanh 2 trứng Cái 210gr 95,000
4A Đậu xanh sầu riêng 2 trứng Cái 210gr 95,000
4D Đậu xanh lá dứa 2 trứng Cái 210gr 95,000
7 Khoai môn 1 trứng Cái 150gr 62,000
8 Khoai môn 2 trứng Cái 210gr 95,000
9 Dừa hạt dưa 1 trứng Cái 150gr 62,000
9A Dừa sầu riêng 1 trứng Cái 150gr 62,000
0 Dừa hạt dưa 2 trứng Cái 210gr 94,000
0A Dừa sầu riêng 2 trứng Cái 210gr 94,000
11 Cà phê 1 trứng Cái 150gr 62,000
12 Cà phê 2 trứng Cái 210gr 95,000
13 Đậu đỏ 1 trứng Cái 150gr 63,000
14 Đậu đỏ 2 trứng Cái 210gr 95,000
51 Ngũ nhân 1 trứng Cái 150gr 70,000
52 Ngũ nhân 2 trứng Cái 210gr 115,000
61 Thập cẩm lạp xưởng 1 trứng Cái 150gr 72,000
62 Thập cẩm lạp xưởng 2 trứng Cái 210gr 117,000
71 Jambon bát bửu 1 trứng Cái 150gr 73,000
72 Jambon bát bửu 2 trứng Cái 210gr 119,000
81 Thập cẩm gà quay 1 trứng Cái 150gr 78,000
82 Thập cẩm gà quay 2 trứng Cái 210gr 127,000
90 Thập cẩm hải sản yến sào 2 trứng Cái 210gr 148,000
91 Vi cá gà quay 1 trứng Cái 150gr 86,000
92 Thập cẩm vi cá gà quay 2 trứng Cái 210gr 142,000
AĐB Bánh đặc biệt - Thập cẩm Jambon gà quay 2 trứng Cái 250gr 147,000
A1ĐB Bánh đặc biệt - Thập cẩm vi cá yến sào hải sản 2 trứng Cái 250gr 172,000
A2ĐB Bánh đặc biệt - Hạt sen trà xanh 2 trứng Cái 250gr 116,000
A3ĐB Bánh đặc biệt - Đậu xanh lá dứa 2 trứng Cái 250gr 115,000

BÁNH DẺO

SD2 Bánh dẻo Sữa dừa Cái 200gr 54,000
DX2 Bánh dẻo Đậu xanh Cái 200gr 54,000
SN2 Bánh dẻo Sen nhuyễn Cái 200gr 56,000
KM2 Bánh dẻo Khoai môn Cái 200gr 54,000
TX2 Bánh dẻo Trà xanh Cái 200gr 56,000
TC2 Bánh dẻo Thập cẩm Cái 200gr 62,000
SD5 Bánh dẻo Sữa dừa 1 trứng Cái 250gr 75,000
DX5 Bánh dẻo Đậu xanh 1 trứng Cái 250gr 75,000
SN5 Bánh dẻo Sen nhuyễn 1 trứng Cái 250gr 76,000
KM5 Bánh dẻo Khoai môn 1 trứng Cái 250gr 75,000
TX5 Bánh dẻo Trà xanh 1 trứng Cái 250gr 76,000
TC5 Bánh dẻo Thập cẩm jambon 1 trứng Cái 250gr 86,000

BÁNH CHAY

1C Bánh chay Hạt sen Cái 150gr 58,000
2C Bánh chay Đậu xanh Cái 150gr 57,000
4C Bánh chay Hạt sen trà xanh Cái 150gr 57,000
6C Bánh chay Thập cẩm Cái 150gr 59,000
7C Bánh chay Khoai môn Cái 150gr 58,000
9C Bánh chay Dừa Hạt dưa Cái 150gr 57,000

BÁNH THIẾU NHI

HC1 Heo con 50gr Con 50gr 28,000
HC2 Heo con 100gr Con 100gr 38,000
HĐ1 Heo đàn 1 mẹ 2 con Con 200gr 90,000
HĐ2 Heo đàn 1 mẹ 8 con Con 600gr 200,000

BÁNH MỚI

BKM Bánh ăn kiêng - Trà xanh Matcha Cái 150gr 67,000
BKD Bánh ăn kiêng - Đậu đỏ hạt dưa Cái 150gr 68,000
BKC Bánh ăn kiêng - Thập cẩm xá xíu gà quay Cái 150gr 77,000
BKX Bánh ăn kiêng - Đậu xanh hạt dưa Cái 150gr 67,000

BÁNH KHÔNG TRỨNG

OT2 Bánh đậu xanh Cái 120gr 40,000
3OT Đậu xanh không trứng Cái 150gr 57,000
61OT Thập cẩm jambon không trứng Cái 150gr 67,000