Mã bánh Tên bánh Đơn vị tính Trọng lượng Đơn giá

BÁNH HỘP ĐẶC BIỆT

CT4 Cô Tiên 4: Vi cá bào ngư yến sào gà quay 4 trứng 800gr Hộp 800 gr + (2 x 120 gr) 820,000
CT3 Cô Tiên 3: Thập cẩm vi cá hải sản 4 trứng 800gr Hộp 800 gr + (2 x 120 gr) 800,000
CT2 Cô tiên 2: Jambon bát bửu tôm 4 trứng 800 gr Hộp 800 gr + (2 x 120 gr) 790,000
CT1 Cô Tiên 1: Hải sâm sò điệp xá xíu 4 trứng 800 gr Hộp 800 gr + (2 x 120 gr) 760,000
Bát tiên thượng nguyệt 8 bánh Hộp 8 bánh x 120gr 780,000
Đại phát vinh hoa (+ Trà Ô Long) Hộp 6 bánh x 250gr 2,200,000
Phú quý cát tường (+Rượu vang California) Hộp 4 bánh x 210gr 1,650,000
54 Đậu xanh hạt dưa 4 trứng Hộp 800gr 340,000
64 Bát trân thập cẩm 4 trứng Hộp 800gr 370,000
74 Jambon bát bửu 4 trứng Hộp 800gr 410,000
84 Gà quay xá xíu 4 trứng Hộp 800gr 420,000
94 Vi cá bào ngư yến sào gà quay 4 trứng Hộp 800gr 500,000

BÁNH NƯỚNG

1 Hạt sen 1 trứng Cái 150gr 63,000
1T Hạt sen trà xanh 1 trứng Cái 150gr 64,000
2 Hạt sen 2 trứng Cái 210gr 98,000
2T Hạt sen trà xanh 2 trứng Cái 210gr 98,000
3 Đậu xanh 1 trứng Cái 150gr 61,000
3D Đậu xanh lá dứa 1 trứng Cái 150gr 61,000
4 Đậu xanh 2 trứng Cái 210gr 94,000
4A Đậu xanh sầu riêng 2 trứng Cái 210gr 95,000
4D Đậu xanh lá dứa 2 trứng Cái 210gr 94,000
7 Khoai môn 1 trứng Cái 150gr 61,000
8 Khoai môn 2 trứng Cái 210gr 98,000
9 Dừa hạt dưa 1 trứng Cái 150gr 61,000
9A Dừa sầu riêng 1 trứng Cái 150gr 62,000
0 Dừa hạt dưa 2 trứng Cái 210gr 93,000
0A Dừa sầu riêng 2 trứng Cái 210gr 94,000
11 Cà phê 1 trứng Cái 150gr 61,000
12 Cà phê 2 trứng Cái 210gr 94,000
13 Đậu đỏ 1 trứng Cái 150gr 61,000
14 Đậu đỏ 2 trứng Cái 210gr 93,000
51 Ngũ nhân 1 trứng Cái 150gr 69,000
52 Ngũ nhân 2 trứng Cái 210gr 114,000
61 Thập cẩm lạp xưởng 1 trứng Cái 150gr 71,000
62 Thập cẩm lạp xưởng 2 trứng Cái 210gr 116,000
71 Jambon bát bửu 1 trứng Cái 150gr 72,000
72 Jambon bát bửu 2 trứng Cái 210gr 118,000
81 Thập cẩm gà quay 1 trứng Cái 150gr 76,000
82 Thập cẩm gà quay 2 trứng Cái 210gr 126,000
90 Thập cẩm hải sản yến sào 2 trứng Cái 210gr 148,000
91 Vi cá gà quay 1 trứng Cái 150gr 86,000
92 Thập cẩm vi cá gà quay 2 trứng Cái 210gr 142,000
AĐB Bánh đặc biệt - Thập cẩm Jambon gà quay 2 trứng Cái 250gr 148,000
A1ĐB Bánh đặc biệt - Thập cẩm vi cá yến sào hải sản 2 trứng Cái 250gr 170,000
A2ĐB Bánh đặc biệt - Hạt sen trà xanh 2 trứng Cái 250gr 115,000
A3ĐB Bánh đặc biệt - Đậu xanh lá dứa 2 trứng Cái 250gr 113,000

BÁNH DẺO

SD2 Bánh dẻo Sữa dừa Cái 200gr 53,000
DX2 Bánh dẻo Đậu xanh Cái 200gr 53,000
SN2 Bánh dẻo Sen nhuyễn Cái 200gr 55,000
KM2 Bánh dẻo Khoai môn Cái 200gr 53,000
TX2 Bánh dẻo Trà xanh Cái 200gr 55,000
TC2 Bánh dẻo Thập cẩm Cái 200gr 61,000
SD5 Bánh dẻo Sữa dừa 1 trứng Cái 250gr 74,000
DX5 Bánh dẻo Đậu xanh 1 trứng Cái 250gr 74,000
SN5 Bánh dẻo Sen nhuyễn 1 trứng Cái 250gr 75,000
KM5 Bánh dẻo Khoai môn 1 trứng Cái 250gr 74,000
TX5 Bánh dẻo Trà xanh 1 trứng Cái 250gr 75,000
TC5 Bánh dẻo Thập cẩm jambon 1 trứng Cái 250gr 86,000

BÁNH CHAY

1C Bánh chay Hạt sen Cái 150gr 57,000
2C Bánh chay Đậu xanh Cái 150gr 56,000
4C Bánh chay Hạt sen trà xanh Cái 150gr 57,000
6C Bánh chay Thập cẩm Cái 150gr 58,000
7C Bánh chay Khoai môn Cái 150gr 57,000
9C Bánh chay Dừa Hạt dưa Cái 150gr 56,000

BÁNH THIẾU NHI

HC1 Heo con 50gr Con 50gr 26,000
HC2 Heo con 100gr Con 100gr 36,000
HĐ1 Heo đàn 1 mẹ 2 con Con 200gr 88,000
HĐ2 Heo đàn 1 mẹ 8 con Con 600gr 198,000

BÁNH MỚI

BKM Bánh ăn kiêng - Trà xanh Matcha Cái 150gr 66,000
BKQ Bánh ăn kiêng - Sen nam việt quất Cái 150gr 66,000
BKC Bánh ăn kiêng - Thập cẩm xá xíu gà quay Cái 150gr 76,000
BKT Bánh ăn kiêng - Đậu xanh dâu tươi Cái 150gr 66,000

BÁNH KHÔNG TRỨNG

OT2 Bánh đậu xanh Cái 120gr 40,000
3OT Đậu xanh không trứng Cái 150gr 56,000
61OT Thập cẩm jambon không trứng Cái 150gr 66,000