• Bánh chay Hạt sen
  57,000 VNĐ
 • Bánh chay Đậu xanh
  56,000 VNĐ
 • Bánh chay Hạt sen trà xanh
  57,000 VNĐ
 • Bánh chay Thập cẩm
  58,000 VNĐ
 • Bánh chay Khoai môn
  57,000 VNĐ
 • Bánh chay Dừa Hạt dưa
  56,000 VNĐ