• Bánh chay Hạt sen
  51,000 VNĐ
 • Bánh chay Đậu xanh
  51,000 VNĐ
 • Bánh chay Hạt sen trà xanh
  51,000 VNĐ
 • Bánh chay Thập cẩm
  51,000 VNĐ
 • Bánh chay Khoai môn
  51,000 VNĐ
 • Bánh chay Dừa Hạt dưa
  51,000 VNĐ