• Bánh dẻo Sữa dừa
  46,000 VNĐ
 • Bánh dẻo Đậu xanh
  46,000 VNĐ
 • Bánh dẻo Sen nhuyễn
  48,000 VNĐ
 • Bánh dẻo Khoai môn
  48,000 VNĐ
 • Bánh dẻo Trà xanh
  47,000 VNĐ
 • Bánh dẻo Thập cẩm
  48,000 VNĐ
 • Bánh dẻo Sữa dừa 1 trứng
  67,000 VNĐ
 • Bánh dẻo Đậu xanh 1 trứng
  67,000 VNĐ
 • Bánh dẻo Sen nhuyễn 1 trứng
  69,000 VNĐ
 • Bánh dẻo Khoai môn 1 trứng
  68,000 VNĐ
 • Bánh dẻo Trà xanh 1 trứng
  70,000 VNĐ
 • Bánh dẻo Thập cẩm jambon 1 trứng
  73,000 VNĐ