• Bánh dẻo Sữa dừa
  54,000 VNĐ
 • Bánh dẻo Đậu xanh
  54,000 VNĐ
 • Bánh dẻo Sen nhuyễn
  56,000 VNĐ
 • Bánh dẻo Khoai môn
  54,000 VNĐ
 • Bánh dẻo Trà xanh
  56,000 VNĐ
 • Bánh dẻo Thập cẩm
  62,000 VNĐ
 • Bánh dẻo Sữa dừa 1 trứng
  75,000 VNĐ
 • Bánh dẻo Đậu xanh 1 trứng
  75,000 VNĐ
 • Bánh dẻo Sen nhuyễn 1 trứng
  76,000 VNĐ
 • Bánh dẻo Khoai môn 1 trứng
  75,000 VNĐ
 • Bánh dẻo Trà xanh 1 trứng
  76,000 VNĐ
 • Bánh dẻo Thập cẩm jambon 1 trứng
  86,000 VNĐ