• Bánh dẻo Sữa dừa
  53,000 VNĐ
 • Bánh dẻo Đậu xanh
  53,000 VNĐ
 • Bánh dẻo Sen nhuyễn
  55,000 VNĐ
 • Bánh dẻo Khoai môn
  53,000 VNĐ
 • Bánh dẻo Trà xanh
  55,000 VNĐ
 • Bánh dẻo Thập cẩm
  61,000 VNĐ
 • Bánh dẻo Sữa dừa 1 trứng
  74,000 VNĐ
 • Bánh dẻo Đậu xanh 1 trứng
  74,000 VNĐ
 • Bánh dẻo Sen nhuyễn 1 trứng
  75,000 VNĐ
 • Bánh dẻo Khoai môn 1 trứng
  74,000 VNĐ
 • Bánh dẻo Trà xanh 1 trứng
  75,000 VNĐ
 • Bánh dẻo Thập cẩm jambon 1 trứng
  86,000 VNĐ