• Cô Tiên 4: Vi cá bào ngư yến sào gà quay 4 trứng 800gr
  780,000 VNĐ
 • Cô Tiên 3: Thập cẩm vi cá hải sản 4 trứng 800gr
  730,000 VNĐ
 • Cô tiên 2: Jambon bát bửu tôm 4 trứng 800 gr
  700,000 VNĐ
 • Cô Tiên 1: Hải sâm sò điệp xá xíu 4 trứng 800 gr
  690,000 VNĐ
 • Bát tiên thượng nguyệt 8 bánh
  630,000 VNĐ
 • Đại phát vinh hoa (+ Trà Ô Long)
  2,150,000 VNĐ
 • Phú quý cát tường (+Rượu vang California)
  1,500,000 VNĐ
 • Đậu xanh hạt dưa 4 trứng
  300,000 VNĐ
 • Bát trân thập cẩm 4 trứng
  340,000 VNĐ
 • Jambon bát bửu 4 trứng
  390,000 VNĐ
 • Gà quay xá xíu 4 trứng
  400,000 VNĐ
 • Vi cá bào ngư yến sào gà quay 4 trứng
  490,000 VNĐ