• Bánh đậu xanh
    40,000 VNĐ
  • Đậu xanh không trứng
    56,000 VNĐ
  • Thập cẩm jambon không trứng
    66,000 VNĐ