• Bánh đậu xanh
    40,000 VNĐ
  • Đậu xanh không trứng
    57,000 VNĐ
  • Thập cẩm jambon không trứng
    67,000 VNĐ