• Bánh đậu xanh
    40,000 VNĐ
  • Đậu xanh không trứng
    52,000 VNĐ
  • Thập cẩm jambon không trứng
    60,000 VNĐ