• Hạt sen 1 trứng
  63,000 VNĐ
 • Hạt sen trà xanh 1 trứng
  64,000 VNĐ
 • Hạt sen 2 trứng
  98,000 VNĐ
 • Hạt sen trà xanh 2 trứng
  98,000 VNĐ
 • Đậu xanh 1 trứng
  61,000 VNĐ
 • Đậu xanh lá dứa 1 trứng
  61,000 VNĐ
 • Đậu xanh 2 trứng
  94,000 VNĐ
 • Đậu xanh sầu riêng 2 trứng
  95,000 VNĐ
 • Đậu xanh lá dứa 2 trứng
  94,000 VNĐ
 • Khoai môn 1 trứng
  61,000 VNĐ
 • Khoai môn 2 trứng
  98,000 VNĐ
 • Dừa hạt dưa 1 trứng
  61,000 VNĐ
 • Dừa sầu riêng 1 trứng
  62,000 VNĐ
 • Dừa hạt dưa 2 trứng
  93,000 VNĐ
 • Dừa sầu riêng 2 trứng
  94,000 VNĐ
 • Cà phê 1 trứng
  61,000 VNĐ
 • Cà phê 2 trứng
  94,000 VNĐ
 • Đậu đỏ 1 trứng
  61,000 VNĐ
 • Đậu đỏ 2 trứng
  93,000 VNĐ
 • Ngũ nhân 1 trứng
  69,000 VNĐ
 • Ngũ nhân 2 trứng
  114,000 VNĐ
 • Thập cẩm lạp xưởng 1 trứng
  71,000 VNĐ
 • Thập cẩm lạp xưởng 2 trứng
  116,000 VNĐ
 • Jambon bát bửu 1 trứng
  72,000 VNĐ
 • Jambon bát bửu 2 trứng
  118,000 VNĐ
 • Thập cẩm gà quay 1 trứng
  76,000 VNĐ
 • Thập cẩm gà quay 2 trứng
  126,000 VNĐ
 • Thập cẩm hải sản yến sào 2 trứng
  148,000 VNĐ
 • Vi cá gà quay 1 trứng
  86,000 VNĐ
 • Thập cẩm vi cá gà quay 2 trứng
  142,000 VNĐ
 • Bánh đặc biệt - Thập cẩm Jambon gà quay 2 trứng
  148,000 VNĐ
 • Bánh đặc biệt - Thập cẩm vi cá yến sào hải sản 2 trứng
  170,000 VNĐ
 • Bánh đặc biệt - Hạt sen trà xanh 2 trứng
  115,000 VNĐ
 • Bánh đặc biệt - Đậu xanh lá dứa 2 trứng
  113,000 VNĐ