• Hạt sen 1 trứng
  56,000 VNĐ
 • Hạt sen trà xanh 1 trứng
  57,000 VNĐ
 • Hạt sen 2 trứng
  87,000 VNĐ
 • Hạt sen trà xanh 2 trứng
  87,000 VNĐ
 • Đậu xanh 1 trứng
  55,000 VNĐ
 • Đậu xanh lá dứa 1 trứng
  56,000 VNĐ
 • Đậu xanh 2 trứng
  83,000 VNĐ
 • Đậu xanh sầu riêng 2 trứng
  83,000 VNĐ
 • Đậu xanh lá dứa 2 trứng
  83,000 VNĐ
 • Khoai môn 1 trứng
  56,000 VNĐ
 • Khoai môn 2 trứng
  85,000 VNĐ
 • Dừa hạt dưa 1 trứng
  55,000 VNĐ
 • Dừa sầu riêng 1 trứng
  56,000 VNĐ
 • Dừa hạt dưa 2 trứng
  83,000 VNĐ
 • Dừa sầu riêng 2 trứng
  83,000 VNĐ
 • Cà phê 1 trứng
  56,000 VNĐ
 • Cà phê 2 trứng
  85,000 VNĐ
 • Đậu đỏ 1 trứng
  57,000 VNĐ
 • Đậu đỏ 2 trứng
  85,000 VNĐ
 • Chocolate sữa nhỏ
  56,000 VNĐ
 • Chocolate sữa lớn
  85,000 VNĐ
 • Ngũ nhân 1 trứng
  62,000 VNĐ
 • Ngũ nhân 2 trứng
  92,000 VNĐ
 • Thập cẩm lạp xưởng 1 trứng
  66,000 VNĐ
 • Thập cẩm lạp xưởng 2 trứng
  102,000 VNĐ
 • Jambon bát bửu 1 trứng
  69,000 VNĐ
 • Jambon bát bửu 2 trứng
  104,000 VNĐ
 • Thập cẩm gà quay 1 trứng
  72,000 VNĐ
 • Thập cẩm gà quay 2 trứng
  115,000 VNĐ
 • Thập cẩm hải sản yến sào 2 trứng
  138,000 VNĐ
 • Vi cá gà quay 1 trứng
  82,000 VNĐ
 • Thập cẩm vi cá gà quay 2 trứng
  135,000 VNĐ
 • Bánh đặc biệt - Thập cẩm Jambon gà quay 2 trứng
  125,000 VNĐ
 • Bánh đặc biệt - Thập cẩm vi cá yến sào hải sản 2 trứng
  158,000 VNĐ
 • Bánh đặc biệt - Hạt sen trà xanh 2 trứng
  95,000 VNĐ
 • Bánh đặc biệt - Đậu xanh lá dứa 2 trứng
  94,000 VNĐ