• Heo con 50gr
  26,000 VNĐ
 • Heo con 100gr
  36,000 VNĐ
 • Heo đàn 1 mẹ 2 con
  88,000 VNĐ
 • Heo đàn 1 mẹ 8 con
  198,000 VNĐ