• Heo con 50gr
  28,000 VNĐ
 • Heo con 100gr
  38,000 VNĐ
 • Heo đàn 1 mẹ 2 con
  90,000 VNĐ
 • Heo đàn 1 mẹ 8 con
  200,000 VNĐ