• Heo con 50gr
  22,000 VNĐ
 • Heo con 100gr
  32,000 VNĐ
 • Heo đàn 1 mẹ 2 con
  80,000 VNĐ
 • Heo đàn 1 mẹ 8 con
  185,000 VNĐ